<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WT7R29M" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Föräldrarna anförtror sina barn åt er.

Ge oss samma förtroende
när det gäller dataskydd.

 

 

Datasäkerheten är vår högsta prioritet! Därför har vi etablerat en mängd olika skyddsfunktioner som gör att förskolor kan kommunicera och utbyta information med varandra och med föräldrar utan några bekymmer.

 

Frame-1
Frame-5712

All data överförs uteslutande via en krypterad anslutning och lagras på servrar i Tyskland.

GDPR

All data är krypterad i enlighet med GDPR och kommer givetvis inte att vidarebefordras till tredje part!

 

Parent ger förskolor och föräldrar mer tid till det som är viktigast!

Vi vill att kommunikationen inom teamet ska vara så enkel som möjligt och att alla ska ha tillgång till ”sin” data, men att det är lika enkelt att blockera känsliga uppgifter eller processer med en knapptryckning.

Även när det gäller kommunikation med föräldrar bestämmer varje förskola eller anläggning själv vilken information som delas (t.ex. matsedlar) och vad föräldrar tillåts svara på (t.ex. lovanmälan). Och även föräldrarna själva kan styra om de vill utbyta information med andra föräldrar!

 

Vårt löfte till er

Vårt viktigaste mål är att skydda barnen. Därför kan förskolan och föräldrarna tillsammans bestämma om de vill dela bilder och filmer från dagarna på förskolan – medgivanden kan ges snabbt och utan omvägar. Detta ger ännu mer trygghet i ett redan förtroendefullt samarbete!

  • correct-icon Säker tilldelning av behörigheter/åtkomstspärrar
  • correct-icon Reglerbar kommunikation mellan förskola och föräldrar
Group-393

Om du önskar mer detaljerad information om dataskydd vidarebefordrar vi gärna vårt avtal för uppdragsbehandling inklusive TOM till ditt dataskyddsombud.

Skicka vänligen ett mail till: contact@parent.cloud